نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
سردار احمد حق طلب در گفت وگو با صبح صادق عنوان كرد : آغاز نهضت جمع آورى آثار دفاع مقدس
سردار احمد حق طلب در گفت وگو با صبح صادق عنوان كرد : آغاز نهضت جمع آورى آثار دفاع مقدس: در اين مدت زماني كه به عنوان مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج عهده دار انجام وظايف محوله شده ام، طرحي را به نام «نهضت جمع آوري» در قالب برنامه اي پنج ساله در دستور كار قرار داده ام كه بخش عمده آن شامل جمع آوري تاريخ شفاهي دفاع مقدس مي شود، البته در مرحله اول، فرماندهان ساكن در تهران را در اولويت قرار داده ايم و در مراحل بعد به سراغ فرماندهان استاني و ساير رزمندگان خواهيم رفت. از سوي ديگر، درخصوص جمع آوري و گوياسازي اسناد و مدارك دفاع مقدس نيز اقداماتي را آغاز كرده ايم؛ زيرا در بعضي از استان ها به دليل شرايط محيطي و عدم نگهداري اصولي، اسناد و مدارك مرتبط با دفاع مقدس در حال از بين رفتن است . لذا با استفاده از يك برنامه نرم افزاري در حال جمع آوري اين اسناد هستيم تابه وسيله شبكه يكپارچه اي كه تعريف شده، در استان ها و مراكز ذخيره شود و پس از انجام اقدامات لازم، منتشر شوند.

سردار احمد حق طلب در گفت وگو با صبح صادق عنوان كرد
آغاز نهضت جمع آوري آثار دفاع مقدس
جنگ تمام شد، با همه خوشي ها و ناخوشي هايش. با تلخي ها و شيريني هايش. جنگ تمام شد، با لحظه هاي عارفانه وصل عاشق و معشوق. با صحنه هاي ايثار و فداكاري و گذشت .
جنگ تمام شد و از صدها هزار پرستوي خونين بال جز خاطره اي باقي نماند. جنگ تمام شد؛ اما درد و داغ پدران و مادران و همسران شهيد و حسرت ديدار پدران و برادران هنوز در سينه فرزندان، برادران و خواهران شهيد باقي است .
جنگ تمام شد؛ اما زخم و تاول آتش سهمگين آن بر تن يادگارانش هر روز شعله مي كشد و خاطره ياران رفته را تداعي مي كند .
جنگ تمام شد ...
اگرچه دفاع مقدس به پايان رسيد؛ ولي مأموريت حفظ و نشر آثار و ارزش هاي دفاع مقدس بر دوش جاماندگان از قافله شهدا سنگيني مي كند؛ چراكه نسل امروز و فردا و فرداهاي ايران اسلامي از جنگ هشت ساله و دفاع جانانه مردان و زنان اين مرز و بوم خواهند پرسيد .
يكي از مراكزي كه در اين حوزه فعاليت مي كند، سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج است. براي آشنايي بيشتر با فعاليت هاي اين سازمان پاي صحبت هاي سردار «احمد حق طلب» نشستيم .
احمد محمدي فر
¤
سردار به عنوان رئيس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج بفرماييد اين سازمان چه مأموريت هايي دارد؟
سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس پنج معاونت اجرايي دارد كه شامل؛ ادبيات و انتشارات، جمع آوري آثار، فرهنگي، روايتگري و يادمان ها و كنگره ها و يادبودها است كه در اين بين شايد مهم ترين بخش مأموريت هاي اين سازمان متوجه معاونت جمع آوري آثار باشد؛ زيرا در بحث جمع آوري آثار مرتبط با دفاع مقدس زمان و امكانات زيادي نداريم. به طور مثال در طول سال هاي اخير مي توانستيم از ذهن فعال، پويا و مملو از تجربيات و اطلاعات گرانبهاي دفاع مقدس شهيدان بزرگوار شوشتري و كاظمي استفاده كنيم كه اين امر محقق نشد؛ لذا منابع بزرگي را از دست داديم. ما در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به دنبال اطلاعات فني و تخصصي نيستيم، چون بحث تخصصي مانند تاكتيك ها و راهبردهاي دفاعي در دوران دفاع مقدس را مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه و پژوهشكده دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس دنبال مي كنند كه البته در اين خصوص هم اطلاعات فني و تخصصي متكي به افراد نيست؛ زيرا كالك هاي عملياتي، مكالمات ضبط شده، اسناد آن دوران و امثالهم باقي است. ولي دربخش فرهنگي كه مربوط به آثار عمومي دفاع مقدس مي شود متكي به وجود افراد است و اين همان مأموريت اصلي سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج است. پس در جمع آوري آثار دفاع مقدس اين محدوديت را داريم. به همين علت در اين مدت زماني كه به عنوان مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج عهده دار انجام وظايف محوله شده ام، طرحي را به نام «نهضت جمع آوري» در قالب برنامه اي پنج ساله در دستور كار قرار داده ام كه بخش عمده آن شامل جمع آوري تاريخ شفاهي دفاع مقدس مي شود، البته در مرحله اول، فرماندهان ساكن در تهران را در اولويت قرار داده ايم و در مراحل بعد به سراغ فرماندهان استاني و ساير رزمندگان خواهيم رفت. از سوي ديگر، درخصوص جمع آوري و گوياسازي اسناد و مدارك دفاع مقدس نيز اقداماتي را آغاز كرده ايم؛ زيرا در بعضي از استان ها به دليل شرايط محيطي و عدم نگهداري اصولي، اسناد و مدارك مرتبط با دفاع مقدس در حال از بين رفتن است . لذا با استفاده از يك برنامه نرم افزاري در حال جمع آوري اين اسناد هستيم تا به وسيله شبكه يكپارچه اي كه تعريف شده، در استان ها و مراكز ذخيره شود و پس از انجام اقدامات لازم، منتشر شوند. اما چهار معاونت ديگر مأموريت شان بيشتر در حوزه نشر ارزش هاي دفاع مقدس است. بنابراين، فعاليت عمده معاونت فرهنگي اجراي ويژه برنامه هاي مرتبط با دفاع مقدس است. در اين حوزه سال گذشته تغيير عمده اي در برنامه هاي هفته دفاع مقدس صورت گرفت. بدين شكل كه هر استان مأموريت يافت يك عمليات را به صورت واقعي براي مردم بازسازي كند و نمايش دهد. اين امر باعث شد تا هر استان براي نمايش عمليات تعيين شده نسبت به جمع آوري اسناد مربوطه هم اقدام كند. از اين رو در پايان هفته دفاع مقدس، سپاه هاي استاني هزاران برگ اسناد و مدارك پيرامون عمليات هاي دفاع مقدس جمع آوري كردند و اين آورده اي براي سي و يكمين سالگرد دفاع مقدس شد. بدين ترتيب كه بازسازي عمليات ها از استاني به استان ديگر تغيير يافت. يعني اگر سال گذشته استان فارس عمليات كربلاي پنج را بازسازي و اسناد و مدارك آن را جمع آوري كرده است، امسال اين مأموريت به خراسان رضوي واگذار شده تا با در اختيار گرفتن اسناد و مدارك استان فارس و تكميل آن، عمليات كربلاي پنج را بازسازي كند و نمايش دهد. اين روندي است كه در سال هاي آينده هم ادامه خواهد داشت .
در كنار اين موضوع، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي، تهيه فيلم هاي سينمايي و مستند را هم توسط اين معاونت انجام مي دهيم. به عنوان مثال، سريال داستاني 13 قسمتي به نام «هفت خوان تا بهشت» كه مربوط به شهيد «مرحمت والازاده» نوجوان 13 ساله اردبيلي است، در دست تهيه است كه نيمي از آن به اتمام رسيده و اميدواريم براي سال آينده آماده پخش از سيماي جمهوري اسلامي ايران شود .
در بخش معاونت روايتگري و يادمان ها نيز از سال گذشته روش سنتي و سليقه اي روايتگري را تغيير داديم؛ زيرا بعضاً مباحثي كه عنوان مي شد با آنچه انتظار مي رفت، تفاوت زيادي داشت. اين شد كه از سال گذشته بحث آموزش استاد راوي را در اولويت قرار داديم. بدين منظور 200 نفر را كه همگي از يادگاران دفاع مقدس و داراي مدارك دانشگاهي بودند، تربيت كرديم تا اين افراد با مراجعه به استان هاي خود در مجموع چهار هزار راوي را تربيت كنند. امسال هم همين تعداد در استان ها مشغول فراگيري آموزش هاي لازم هستند .
اين افراد پس از كسب آموزش ها و پشت سر گذاشتن امتحانات لازم، سازماندهي شده و داراي شناسنامه و كارت شناسايي مي شوند . البته براي اينكه بتوانند علاوه بر استفاده از خاطرات خود از اسناد مكتوب نيز جهت روايتگري بهره ببرند، سال گذشته كتابي 10 جلدي به نام «راوي» تأليف شد (كه عنوان كتاب سال را هم دريافت كرد) كه در اختيارشان قرار داده ايم. بدين ترتيب، اين افراد در زيارتگاه هاي دفاع مقدس مي ايستند و به صورت مستند آنچه روي داده را بيان مي كنند .
معاونت ادبيات و انتشارات دفاع مقدس هم همان طور كه مشخص است تأليف و انتشار كتاب هاي دفاع مقدس با موضوعاتي مانند تاريخ شفاهي و رمان را انجام مي دهد . در اين رابطه سال گذشته بزرگ ترين حجم نمايشگاهي كتاب را در كشور به مناسبت هفته كتاب و هفته بسيج با برپايي يك هزار نمايشگاه كتاب اجرا كرديم. همچنين در اين سال براي اولين بار نمايشگاه تخصصي كتاب دفاع مقدس را به صورت ملي در اصفهان برگزار كرديم كه امسال دومين نمايشگاه در مشهد مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد. علاوه بر اين در تمام مناطق عملياتي دفاع مقدس نيز نمايشگاه هاي كتاب داير مي شود كه با تخفيف 50 درصدي ارائه مي شوند. البته نمايشگاه بين المللي كتاب مقاومت و پايداري را هم پيش بيني كرده ايم؛ اما چون هماهنگي هاي آن، زمان مي برد، زمان و مكان برگزاري آن را متعاقباً اعلام مي كنيم .
در بخش كنگره ها و يادبودها نيز، سپاه و بسيج برنامه ريزي كردند تا هر سال حداقل دو يادواره شهداي استاني داشته باشند و اين از سال آينده عملياتي مي شود كه جدول تقويمي آن هم تا پنج سال آينده بسته شده است. در رابطه با يادبودها نيز برخي استان ها تا 3600 يادبود و يادواره منطقه اي و محلي برگزار كرده اند .
در كنار اين اقدامات، سايتي هم به نام «فاتحان» داريم كه سايت مناسبي در حوزه دفاع مقدس است .

¤
راويان تا چه حد با مناطقي كه براي روايتگري حضور مي يابند، آشنا هستند؟
امسال راويان را به دو دسته يادماني يا ثابت و همراه يا سيار تقسيم كرده ايم. راويان يادماني، بومي همان استان هستند كه نقطه يادماني در آن وجود دارد و راويان سيار يا همراه، راوياني هستند كه همراه با كاروان ها از مبدأ حركت مي كنند. اين نكته را هم اضافه كنم كه راويان ما افرادي داوطلب هستند و تنها شايد حدود دو درصد راوي موظفي داشته باشيم .

¤
با توجه به اينكه بخشي از زائران يادمان هاي عملياتي اقشار انديشه ورز يا متخصص جامعه هستند، راويان هم سنخ براي آن ها پيش بيني كرده ايد؟
بله؛ براي نمونه چندي پيش دوره آموزش روايتگري براي دانشجويان در مشهد مقدس برگزار شد كه تعدادي دانشجو براي امر روايتگري تربيت شدند. بنابراين وقتي بسيج دانشجويي، كاروان دانشجويي به مناطق عملياتي دفاع مقدس اعزام مي كند، از راوياني كه تربيت كرده است براي روايتگران استفاده مي كند؛ البته راوياني هم كه توسط سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج تربيت مي شوند، افرادي با تحصيلات دانشگاهي مانند دانشجو، ليسانس، فوق ليسانس و حتي دكترا نيز هستند؛ لذا در صورت نياز از اين افراد براي اقشار تخصصي بسيج نيز استفاده مي كنيم، كما اينكه براي 350 هزار دانش آموزي كه سال گذشته در قالب كاروان راهيان نور دانش آموزي به جنوب اعزام شدند، 3500 نفر به عنوان راوي آن ها را همراهي مي كردند .

¤
آيا در خصوص موضوعاتي چون جنگ شهرها، پشتيباني مردمي از جنگ، نقش پزشكان و مهندسان در جنگ و به طور خلاصه نقش اقشار مختلف جامعه در جنگ نيز برنامه اي داريد؟
امسال در كنار بازسازي عمليات ها كه هر استاني يك عمليات را بازسازي و اجرا مي كند، مقرر شده به نقش اقشار جامعه مانند پزشكان در جنگ هم پرداخته شود. به عنوان مثال، موضوع جنايات جنگي صدام در بمباران شهرها و حملات موشكي به شهرها را استان كردستان، مهندسي در جنگ را تهران بزرگ، دفاع از انقلاب اسلامي در كردستان را استان اصفهان، پزشكي و بهداري در جنگ را استان سمنان، نقش قرارگاه رمضان درجنگ را استان گيلان، پشتيباني از جبهه ها توسط مردم را استان همدان و عمليات هاي دريايي را استان هرمزگان قرار است بازسازي كنند و به نمايش بگذارند . در همين رابطه براي باز روايي نقش اصناف و اقشار مختلف در جنگ نيز اقداماتي را در حال انجام داريم. به عنوان نمونه، از حضور صنف طباخي ها در جبهه اسنادي داريم كه بيانگر طبخ و توزيع كله و پاچه توسط تعدادي از داوطلبان اين صنف در جبهه هاست . يعني، علاوه بر حضور در خطوط مقدم جبهه ها و كمك مالي، براي رزمنده ها نيز كله و پاچه طبخ مي كردند .

¤
در بحث انتشارات تا چه ميزان نكات مقام معظم رهبري را كه در پشت برخي كتاب ها تقريظ كرده اند، مورد توجه قرار مي دهيد؟
امسال براي اينكه اعتبار چاپ كتاب بگيريم، سردار «نقدي» شرط انتشار كتاب فاخر را براي ما تعيين كرد، يعني نمي توانيم هر كتابي را با هر كيفيت محتوايي منتشر كنيم؛ لذا از ما خواستند حتماً يكي از كتاب هاي ما بايد به عنوان كتاب سال انتخاب شود كه اين را ما در سال گذشته محقق ساختيم؛ اما به هر حال براي رسيدن به نقطه نظرات رهبر معظم انقلاب فاصله زيادي داريم. با اين وجود فكر مي كنم در مسير درستي قرار داريم. در همين رابطه پنج جلد كتاب تاريخ شفاهي مربوط به مناطق عملياتي غرب و يك كتاب هم در رابطه با عمليات هاي خليج فارس و تاريخ خليج فارس در دست تهيه و چاپ داريم .

¤
طرحي به نام «با نواي كاروان» را هم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس سپاه و بسيج در دست اجرا دارد، در اين رابطه توضيح بيشتري مي دهيد؟
در دوران دفاع مقدس شاهد ايثار، اتحاد ملي، خودباوري، خوداتكايي، رشد صنعت داخلي، پيشرفت تكنولوژي و شناخت دوست از دشمن بوديم؛ ولي در گذشته كار ما فقط اين شده بود كه سالي يك هفته به موضوع دفاع مقدس بپردازيم؛ لذا براي اينكه توجه به موضوع دفاع مقدس و دستاوردهاي آن محدود به يك هفته نشود، اقدام به راه اندازي جشنواره فرهنگي دفاع مقدس با عنوان «با نواي كاروان» كرديم. بر اين اساس قرار شد در طول سال در شهرها و مناطق مختلف كشور اين كاروان حركت كرده و فرهنگ دفاع مقدس را در قالب برنامه هاي فرهنگي ترويج كند. اين اقدام از 21 خرداد امسال كه مصادف با سي و يكمين سالگرد اولين عمليات موفق فرمانده كل قوا در سال 60 در دارخوين بود، آغاز شده است با در دست داشتن دو پرچم متبرك حضرت علي بن موسي الرضا(ع) و حضرت اباعبدالله الحسين(ع) حركت خود را از قدمگاه حضرت امام رضا(ع) در آبادان آغاز كرده كه تاكنون از استان هاي ايلام، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان شرقي و غربي، گيلان و مازندران عبور كرده و در سالروز عمليات ثامن الائمه(ع) هم به خراسان رضوي مي رود و از آنجا حركت خود را ادامه مي دهد تا در سالروز عمليات فرمانده كل قوا در سال آينده به استان مركزي و شهر خمين برسد و بدين ترتيب دور اول را به اتمام برساند. با اتمام دور اول برنامه ريزي براي شروع دور دوم آغاز مي شود، با اين تفاوت كه اين بار به جاي توقف و اجراي برنامه در مراكز استان ها، در شهرهاي بزرگ به اجراي برنامه مي پردازند .
به هر جهت اين كاروان به مدت يك هفته در مراكز استان ها توقف مي كند و در اين مدت با اجراي جنگ شب با موضوع دفاع مقدس، نمايشگاه فرهنگي دفاع مقدس (صنايع دستي، كتاب هاي دفاع مقدس)، مسابقه كتابخواني و... به تبليغ و ترويج فرهنگ دفاع مقدس مي پردازد .


نگارنده : مرکز اسناد حفظ آثار در 1390/12/08 13:46:02.


نظرات :