نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
سرکمه،هرچي داريم پاي رهبرميذاريم

بچه هاتحويل سال               يادش بخيرشلمچه

چييده بوديم توسفره             سربند و يک سرنيزه

بچه ها خيلي گشتن              توجبهه سيب نداشتيم

بجاي سيب توسفره             کمپوتشوگذاشتيم

تواون سفره گذاشتيم             يه کاسه سکه وسنگ

سمبه به جاي سنجد              يه سفرۀ رنگارنگ

اما يه سين کم اومد              همه توفکري رفتيم

مصمم وبا خنده                  همه يکصدا گقتيم

به جاي هفتمین سين             توسفره سرميذاريم

سرکمه،هرچي داريم            پاي رهبرميذاريم

حفظ آثار کرمان

نگارنده : kermanhefz در 1391/01/14 11:27:15.


نظرات :