نام کاربری :
کلمه عبور :
  عضویت در سایت
  بازیابی کلمه عبور
 
   
بازسازي و نمايش رزمي عمليات مرصاد درهمدان
به گزارش پايگاه خبري "همدان نيوز"، حسن قهرماني مطلق دربازديد از محل اجراي نمايش رزمي عمليات مرصاد درمحل پادگان امام حسين (ع) از آمادگي كامل شهرستان براي برگزاري نمايش بزرگ فرهنگي رزمي عمليات مرصاد خبر داد و افزود:عملكرد همدان در اجراي  كنگره سرداران، اميران و 8 هزار شهيد استان و همچنين اجراي نمايش شب‌هاي آفتابي حاكي از شكوه اين نمايش خواهد بود. وي گفت : بازسازي و نمايش دو منظوره رزمي فرهنگي عمليات مرصاد در شهرستان همدان در فضاي بالغ بر 140 هزار متر مربع  با تدارك 15 هزار نفردر روز آماده پذيراي بازديد كنندگان است.

حسن قهرماني مطلق دربازديد از محل اجراي نمايش رزمي عمليات مرصاد درمحل پادگان امام حسين (ع) از آمادگي كامل شهرستان براي برگزاري نمايش بزرگ فرهنگي رزمي عمليات مرصاد خبر داد و افزود:عملكرد همدان در اجراي  كنگره سرداران، اميران و 8 هزار شهيد استان و همچنين اجراي نمايش شب‌هاي آفتابي حاكي از شكوه اين نمايش خواهد بود.

وي گفت : بازسازي و نمايش دو منظوره رزمي فرهنگي عمليات مرصاد در شهرستان همدان در فضاي بالغ بر 140 هزار متر مربع  با تدارك 15 هزار نفردر روز آماده پذيراي بازديد كنندگان است.

وي افزود : نقش و حضور پرنگ تيپ انصارالحسين(ع) همدان درخنثي سازي فضاي متشنج و جلوگيري از منافقيني كه تا حسن آباد و كرمانشاه  پيش آمدند بايد به خوبي بيان شود.

حسن قهرماني مطلق فضاي حاكم موجود در كشور را در ايام عمليات مرصاد بسيارمتشنج اعلام كرد و تصريح كرد : دشمن برنامه هاي مختلفي براي متجاوزان خود در سر مي پروراند كه در نهايت كمين گاه شياطين آن زمان مرصاد شد.

وي در پايان تاكيد كرد : حق معنوي مرصاد و شهداي مرصاد نبايد به بناي چند خاكريز و نواختن تيرمحدود شود.

فرمانده تيپ انصار الحسين (ع) استان همدان نيزافزود: در برنامه ريزي كشوري نمايش عمليات هاي مختلف به استانها سپرده شده كه با توجه به حضور تيپ انصار الحسين (ع) استان همدان درعمليات مرصاد  پيگيري ها نتيجه بخش و نمايش اين عمليات به همدان سپرده شد.

سردار مجيدي گفت: مقدمات اوليه نمايش بزرگ عمليات مرصاد در پادگان امام حسين(ع) به همت تيپ انصار الحسين (ع) مهيا شده كه هم اكنون درمراحل تمرين اين نمايش هستيم.

وي اضافه كرد :روزانه يك نوبت در دوساعت ، برنامه نمايش رزمي عمليات مرصاد را پيش بيني كرده ايم.

وي افزود:برگزاري نمايشگاه با مضمون دفاع مقدس و ناگفته هايي ازتحركات منافقان اردوگاه اشرف از ديگر بر نامه هاست.

جانشين تيپ انصار الحسين (ع) استان همدان حساسيت در بيان شيوا و جزء به جزء عمليات مرصاد را بسيار مهم خواند و افزود: حضور حسن قهرماني مطلق  فرماندار شهرستان همدان به عنوان جانشين گردان در عمليات مرصاد سبب آشنايي كامل با نكات پيچيده و گسترده اطلاعاتي و عملياتي در اين عمليات است.

سرهنگ مهدي فرجي افزود : روايت كارشناسي عمليات نتيجه ماه ها برنامه ريزي بوده كه به لطف خدا با توجه به استفاده از تمام استعداد سپاه اين مهم محقق شد.


نگارنده : markaz-hamedan در 1391/06/29 07:58:21.


نظرات :